Project Pole Vault 5-6 @ Flanders

Het project ‘Pole Vault 5-6 @ Flanders’ tracht de topsportpiramide van de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) professioneler aan te vullen. De topsportpiramide weerspiegelt het integraal topsportmodel van de VAL, wat een belangrijk kader vormt voor alle atletiekdisciplines in Vlaanderen. Veel Vlaamse jonge atleten haken af na de topsportschool. Het ontbreekt hen aan financiële middelen en de juiste begeleiding. Pole Vault 5-6 @ Flanders richt zich  op talentvolle jonge polsstokspringers, zowel jongens als meisjes die trainen onder de begeleiding van Peter Moreels.

Pole Vault 5-6 @ Flanders streeft ook synergie na tussen alle betrokken partners. De samenwerking tussen de Topsportcel van de VAL, Atletiek Vlaanderen, BLOSO, BOIC, Defensie en de Topsportschool Gent is essentieel. Zonder hun steun kan onze Olympische droom niet gerealiseerd worden. We wensen met Pole Vault 5-6 @ Flanders dan ook te luisteren naar onze partners en hun ideeën ter harte te nemen om de kwaliteit van de topsportwerking te verbeteren.

Ons project zal een verbetering inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie in onze discipline kunnen bewerkstelligen. Ons doel is het streven naar een éénvormige trainingsmethode én –aanpak in een professioneel trainingcentrum. Pole Vault 5-6 @ Flanders ontwikkelt deze kwaliteitsstandaard zowel voor de elite – als de talentwerking voor het polsstokspringen binnen de VAL. De kwaliteitsstandaard zorgt voor de realisatie van het integraal topsportmodel.

Geen reacties mogelijk.